ritvoorbereiding.cursusmakelaar

BBL Chauffeur 1 – Ritvoorbereiding

SKU:

Op duidelijke en heldere wijze wordt u door deze materie heen geleid. Voor inhoudsopgave, zie hieronder!

Productbeschrijving

BBL Chauffeur 1 – Ritvoorbereiding (2012)

Inhoudsopgave:
1. Interne transporttechnieken ………………………………………………….
1.1 Wat versta je onder interne transporttechnieken? ………………………
1.2 Transport van verschillende soorten goederen ………………………….
1.3 Intern transport binnen drie soorten opslagplaatsen …………………
1.4 Er bestaan drie grote vervoersstromen in bedrijven ……………………
1.5 Er verandert veel in de logistiek ……………………………………………
1.6 Het gebruik van hulpmiddelen bij intern transport ……………………
2. Intern transport bij winkeliers ………………………………………………
2.1 Transport dichtbij consumenten……………………………………………
2.2 Opslag bij detailhandelaren bestaat uit de volgende activiteiten ……
2.3 Opslag in winkels …………………………………………………………….
2.4 Interne transporttechnieken in winkels …………………………………..
3. Intern transport in grotere opslaglocaties en in fabrieken …………….
3.1 Opslag bij de groothandel …………………………………………………..
3.2 In fabrieken vind je meerdere soorten opslag ……………………………
3.3 Mobiele verplaatsingstechnieken in grote opslaglocaties ……………
4. Stationaire transportmiddelen ……………………………………………….
4.1 Inleiding ………………………………………………………………………..
4.2 Rollend transport ……………………………………………………………..
4.3 Glijdend transport …………………………………………………………….
4.4 Trillend transport …………………………………………………………….
4.5 Meenemend transport ………………………………………………………..
4.6 Kettingtransporteurs …………………………………………………………
4.7 Stuwend of duwend transport ………………………………………………
5. Acculaadstations ……………………………………………………………….
6. Persoonlijke veiligheid …………………………………………………………
6.1 Persoonlijke veiligheid en bedrijfsveiligheid …………………………….
6.2 Waarom persoonlijke veiligheid? ………………………………………….
6.3 De bedrijfshulpverlening ……………………………………………………
6.4 Uitvoering Arbowet ………………………………………………………….
6.5 Intern veiligheidsreglement ………………………………………………..
6.6 Publicaties over veiligheid ………………………………………………….
6.7 Ergonomie 1 – De kunst van goede beweging …………………………..
6.8 Ergonomie 2 – Werken op hoogte …………………………………………
7. Persoonlijke beschermingsmiddelen ………………………………………
7.1 Wie, waar en wanneer persoonlijke beschermingsmiddelen? ………
7.2 Welke persoonlijke beschermingsmiddelen zijn er? ………………….
7.3 Beschermende kleding ……………………………………………………..
7.3.1 Werkkleding ………………………………………………………………..
7.3.2 Werkhandschoenen ……………………………………………………..
7.3.3 Veiligheidsschoenen ……………………………………………………..
BBL Chauffeur – 1. Ritvoorbereiding 4
7.4 Gehoorbescherming …………………………………………………………
7.5 Oogbescherming ……………………………………………………………..
7.6 Hoofdbescherming ………………………………………………………….
7.7 Adembescherming …………………………………………………………..
8. Veilig en gezond op weg ……………………………………………………..
8.1 Wat zijn arbeidsomstandigheden? ……………………………………….
8.2 Kwaliteit van het werk ………………………………………………………
8.3 Arbowet ………………………………………………………………………..
8.4 Rechten en plichten van werkgever en werknemers ………………….
8.5 Naleven van de wet …………………………………………………………..
8.6 Verbeteren van arbeidsomstandigheden …………………………………
9. Stress ……………………………………………………………………………..
9.1 Inleiding ……………………………………………………………………….
9.2 Wat is stress? …………………………………………………………………
9.3 Stressoorzaken …………………………………………………………………
9.4 Voorkomen van stress ……………………………………………………….
9.5 Rol van de chauffeur …………………………………………………………
10.1 Inleiding ………………………………………………………………………
10.2 Problemen in de cabine …………………………………………………….
10.3 Werkhouding van de chauffeur …………………………………………..
11. Werktijden en rusttijden ……………………………………………………..
12. Belastende werkomstandigheden ………………………………………….
12.1 Wat zijn de risico’s …………………………………………………………..
12.2 De risico’s en ons werk …………………………………………………….
12.3 Belastende omstandigheden ………………………………………………
13. Omgaan met een gevaarlijke situatie ……………………………………..
13.1 Arbeidsomstandigheden in het magazijn ………………………………
14. Ongevallen ……………………………………………………………………..
14.1 Wat is een ongeval? …………………………………………………………
14.2 Zijn ongevallen te voorkomen? …………………………………………..
14.3 Veiligheid voor iedereen en door iedereen ……………………………..
15. Voorkomen van ongevallen …………………………………………………
15.1 Voorkomen van ongevallen ……………………………………………….
15.2 De mens ………………………………………………………………………..
15.3 De organisatie ………………………………………………………………..
15.4 De hulpmiddelen en bescherming van de werknemer ………………..
15.5 De omgeving ………………………………………………………………….
16. Wat te doen bij ongevallen?………………………………………………….
16.1 Een ongeval zit in een klein hoekje ……………………………………….
16.2 Soorten ongevallen ………………………………………………………….
16.3 Schade ………………………………………………………………………….
17. Brand …………………………………………………………………………….
17.1 Brand en het ontstaan van brand …………………………………………
BBL Chauffeur – 1. Ritvoorbereiding 5
17.2 Het ontstaan van brand ……………………………………………………..
17.3 De gevaren bij brand ………………………………………………………..
18. Wat te doen bij brand? ……………………………………………………….
18.1 Eerste stappen …………………………………………………………………
18.2 Blussen …………………………………………………………………………
18.3 Natte blusstoffen ……………………………………………………………..
18.4 Droge blusstoffen …………………………………………………………….
18.5 Gasvormige blusstoffen …………………………………………………….
18.6 De blusmiddelen ……………………………………………………………..
18.7 Vluchten bij brand …………………………………………………………..
18.8 Verwonding; brandwonden ……………………………………………….
19. Ongevallen door gevaarlijke stoffen ……………………………………….
19.1 Wat is nu een gevaarlijke stof? …………………………………………….
19.2 In welke vorm kunnen gevaarlijke stoffen voorkomen? ………………
19.3 Welke soorten gevaren kunnen voorkomen? ……………………………
19.4 Schadelijk voor de mens (blootstellinggevaar) ………………………….
19.5 Hoe kun je in aanraking komen met een gevaarlijke stof? …………..
19.6 Belangrijk is ongevallen te voorkomen ………………………………….

20. Verantwoorde voeding ……………………………………………………….
20.1 Inleiding ……………………………………………………………………….
20.2 Wat haalt je lichaam uit voedsel? …………………………………………
20.3 Goede voeding …………………………………………………………………
20.4 Smaakmakers en tussendoortjes ………………………………………….
20.5 Frisdranken …………………………………………………………………..
20.6 Hygiëne ………………………………………………………………………..
21. Goederenvervoer ……………………………………………………………….
21.1 Verschillende vormen van goederenvervoer ……………………………..
21.2 Beroepsgoederenvervoer ……………………………………………………..
21.3 Opslag …………………………………………………………………………..
21.4 Administratie …………………………………………………………………..
21.5 ISO-9000-certificering ……………………………………………………….
22. Verschijningsvormen van externe goederenstromen ……………………
22.1 Wat is het verschil tussen intern en extern transport? …………………
22.2 Extern transport bestaat uit meerdere goederenstroompjes …………..
22.3 De bedrijfskolom ………………………………………………………………
22.4 Logistiek ………………………………………………………………………..
22.5 Zendingen naar verschillende soorten afleveradressen ………………..
22.6 Zendingen met verschillende soorten goederen …………………………
22.7 Extern transport gebruikt technische hulpmiddelen ……………………
22.8 Zo kies je de beste transporteenheid ………………………………………
22.9 Bedrijven kopen wagens die bij hun vrachten passen …………………
23. Er bestaan vijf vervoersmodaliteiten ………………………………………..
23.1 Wanneer gebruik je welk vervoermiddel? …………………………………
23.2 Kiezen uit vijf vervoersmodaliteiten ………………………………………..
23.3 Hoe kies je de goede modaliteit? ……………………………………………
23.4 Voordelen en nadelen per vervoersmodaliteit …………………………….
23.5 Elke modaliteit heeft eigen transportdocumenten ……………………….
23.6 Elke modaliteit heeft eigen aansprakelijkheidregels ……………………
BBL Chauffeur – 1. Ritvoorbereiding 6
23.7 Wie kan aansprakelijk gesteld worden? ……………………………………
23.8 De derde stroom bij transport is geld ……………………………………….
24. Hoe is de transportwereld georganiseerd? …………………………………..
24.1 Wie zijn die vervoerders? ………………………………………………………
24.2 Wie zijn verladers? ……………………………………………………………..
24.3 Wie zijn tussenpersonen? …………………………………………………….
24.4 Extern vervoer wordt opgedeeld in deelmarkten ………………………….
25. Over soorten vervoer en soorten goederen …………………………………..
25.1 Wat versta je onder gecombineerd goederenvervoer? ……………………
25.2 Vervoer van verschillende soorten zendingen……………………………..
25.3 Vervoer onderverdelen in twee soorten diensten …………………………
25.4 Verschillen tussen eigen vervoer en beroepsvervoer …………………….
26. Betekenis van de vervoersmodaliteiten ………………………………………
26.1 De betekenis voor de Nederlandse economie ……………………………..
26.2 Hoe groot zijn de verschillende vervoersstromen? ………………………..
26.3 Goederenvervoer over de weg (beroepsgoederenvervoer) …………………
26.4 Goederenvervoer over de rail …………………………………………………..
26.5 Goederenvervoer via binnenvaart …………………………………………….
26.6 Goederenvervoer via de zeevaart ……………………………………………….
26.7 Goederenvervoer via luchtvaart ……………………………………………….
26.8 Pakket- en koeriersdiensten …………………………………………………..
26.9 Overzicht goederenstromen ……………………………………………………

27. Kenmerken van goederenvervoer over de weg ………………………………..
27.1 Onderdelen van goederenvervoer over de weg ………………………………
27.2 Eigenschappen van beroepsgoederenvervoer ………………………………

28. Taken binnen transportbedrijven………………………………………………
28.1 Het verkrijgen van vervoersopdrachten …………………………………….
28.2 Wie doet wat in een transportbedrijf ………………………………………..
28.3 Het uitvoeren van transportopdrachten ……………………………………
28.4 Er bestaan verschillende soorten chauffeurs ……………………………….
29. Taken bij de ritvoorbereiding van de chauffeur ………………………………
29.1 Controleren van de juistheid van de informatie …………………………….
29.2 Waar vind je informatie over de lading? ……………………………………..
29.3 Vier manieren om lasten te verzamelen ………………………………………
29.4 Hoe controleer je de verzendeenheid? …………………………………………
30. De controletechnieken bij de ritvoorbereiding ………………………………
30.1 Introductie op controleren ……………………………………………………..
30.2 Controleren van de juistheid van de ritinformatie ………………………..
30.3 Controleren van lading met vrachtdocumenten …………………………..
30.4 Invullen AVC-vrachtbrief ………………………………………………………..
30.5 Controle van het te gebruiken voertuig ……………………………………….
30.6 Controle van persoonlijke documenten ………………………………………
30.7 Controle van de voertuigdocumenten …………………………………………
30.8 Controle van de PBM’s (Persoonlijke Beschermings Middelen)…………
31. Bedrijfsvoertuigen …………………………………………………………………..
31.1 Containers …………………………………………………………………………..
BBL Chauffeur – 1. Ritvoorbereiding 7
31.2 Afzetcontainers …………………………………………………………………….
31.3 Wissellaadbakken …………………………………………………………………
31.4 Laadbakken met zeilhuif ………………………………………………………….
31.5 Afzeilen van lading op een open laadbak……………………………………..
32. Laden stuwen en verankeren …………………………………………………….
32.1 Stuwen en verankeren ……………………………………………………………
33. Het uitvoeren van laad- en stuwtechnieken ………………………………….
33.1 De chauffeur is verantwoordelijk voor belading ……………………………
33.2 Belading met pallets ……………………………………………………………..
33.3 Er hebben veel zaken invloed op de belading van vrachtwagens ……….
33.4 Voor veel ladingen zijn speciale voertuigen ontworpen ………………….
33.5 Het stapelen van pallets …………………………………………………………
33.6 Het gebruik van rolcontainers …………………………………………………
33.7 Ladingzekeringsvoorzieningen ………………………………………………..
33.8 Opsluiten……………………………………………………………………………
33.9 Glijden ……………………………………………………………………………….
33.10 Kantelen …………………………………………………………………………..
33.11 Neersjorren ………………………………………………………………………..
33.12 Bochtsjorren ………………………………………………………………………
33.13 Kopsjorren …………………………………………………………………………
33.14 Gestapelde lading ………………………………………………………………..
33.15 Gebruik van antislipmatten ……………………………………………………
34. Het beladen van de vrachtauto …………………………………………………..
34.1 Inleiding ……………………………………………………………………………
34.2 De chauffeur moet de lading goed plaatsen ………………………………….
34.3 Het borgen van de lading met vastzet- en sjormiddelen …………………..
34.4 Het verdelen van de massa ………………………………………………………
34.5 Hulpmiddelen voor het stuwen van de lading ……………………………….
34.6 Beladen en de rijroute …………………………………………………………….
34.7 Stuwen en laden in het praktijklokaal ………………………………………..
35. Bescherming van de lading ……………………………………………………….
35.1 Kennismaking ……………………………………………………………………..
35.2 Afdekzeilen ………………………………………………………………………….
35.3 Vrachtauto’s voorzien van een huif/zeil ……………………………………….
35.4 Gesloten vrachtauto ……………………………………………………………….
35.5 Werken met laadbakken en afzetbakken ………………………………………
35.6 Werken met containers …………………………………………………………..
36. Herladen en stuwen tijdens de rituitvoering ……………………………………
36.1 Kennismaking ………………………………………………………………………
36.2 De route………………………………………………………………………………
36.3 Het beladen van de vrachtauto …………………………………………………..
36.4 Werken met hulpmiddelen bij het lossen ………………………………………
36.5 Het meenemen van retourlading …………………………………………………
37. Aanwijzingen geven bij manoeuvreren …………………………………………
Bijlage: Etiketten en pictogrammen ………………………………………………….
1. Verpakkingsetiketten …………………………………………………………………
2. Vervoersetiketten ……………………………………………………………………..
BBL Chauffeur – 1. Ritvoorbereiding 8
3. Verbodspictogrammen ……………………………………………………………….
4. Gevaarspictogrammen ……………………………………………………………….
5. Gevaarspictogrammen nieuw ………………………………………………………
6. Gebodspictogrammen ………………………………………………………………..
7. Verbodspictogrammen ……………………………………………………………….
8. Waarschuwingspictogrammen …………………………………………………….
9. Reddingspictogrammen………………………………………………………………
10. Brandbestrijdingspictogrammen …………………………………………………

Al onze tarieven zijn excl. 6% BTW en verzend-en handlingkosten.

Extra informatie

Gewicht 0.7 kg

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “BBL Chauffeur 1 – Ritvoorbereiding” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.