Referenties

van diverse Bedrijven

Onderstaand diverse bedrijven die gebruik maken van de diensten van De Cursusmakelaar.

Aelbers Flexibele Personeelsdiensten BV
Aukes Training en Advies
BHV Nederland
BHV Centrale
BK Groep
Burggraaf consultancy BV
Bivalent BV
De Back Metaalconservering BV
De Blok Groep BV
Eerste Hulp Internationaal
G4S Veiligheidstrainingen
Ivarbo BV
Het Certificaat
Kompas Veiligheidsgroep
Koninklijke PBNA
Lands Advies BV
Petersen Arbozorg & Veiligheid
Ovenbouw Holland BV
Plusport BV
Reed Business Opleidingen
SBN – Stichting Bedrijfshulpverlining Nederland
Van Sprang & Tempo
STE Examenbureau
Tutorial Opleidingen & advies
UVW Werkbedrijf
Vanneau Groep & Partners
VCA Nederland
Veiligheid4all
V-Kam Education
Zebra Uitzendbureau BV
www.aelbersfpd.nl
www.aukestrainingenadvies.nl
www.bhvnederland.nl
www.bhvcentrale.nl
www.bkgroep.nl
www.burggraafconsultancy.nl
www.bivalent.nl
www.back.nl
www.blokgroep.nl
www.eerstehulpinternationaal.nl
www.g4s.nl & http://www.veiligheids-trainingen.nl
www.ivarbo.nl
www.hetcertificaat.nl
www.kompasveiligheidsgroep.nl
www.pbna.com
www.lands.nl
www.epetersen.nl
www.ovenbouwholland.nl
www.plusport.nl
www.reedbusinessopleidingen.nl
www.stibened.nl
www.vansprang.nl
www.st-examenbureau.nl
www.tutorial.nl
www.uwvwerkbedrijf.nl
www.vanneaugroep.nl
www.vcanederland.nl
www.veiligheid4all.nl
www.v-kam.nl
www.zebra-uitzend.nl